INSS har nå fått ein egen heimeside der kommunane kan finne informasjon om gjeldande rammeavtalar og anna informasjon rundt innkjøpssamarbeidet. 

 

Om du ikkje har oppretta brukar kan du gjere dette ved å be om tilgong inne på denne sida.