Navn Tittel E-post Telefon
Arve Klokk Innkjøpsleiar arve.klokk@kinn.kommune.no 41534935
Tore Dammerud Senior innkjøpsrådgjevar tore.dammerud@kinn.kommune.no 91359670
Marie Arnstad Innkjøpsrådgjevar marie.arnstad@kinn.kommune.no 47635636
Reidun Toft Innkjøpsrådgjevar reidun.toft@kinn.kommune.no 48132443
Einar Stavang Haugerud Innkjøpsrådgjevar einar.haugerud@kinn.kommune.no 97523175